fbpx

Säkerhet vid Laddning av Elbilar: Omfattande Guide och Experttips för säker Laddning av Elbilar

Säkerhet först innan du börjar ladda

Elbilar har blivit en alltmer populär del av vårt moderna transportsystem. De erbjuder en miljövänlig lösning och är en nyckelkomponent i strävan mot ett mer hållbart samhälle. Med denna snabba ökning av elbilar på vägarna har frågan om säkerhet vid laddning blivit alltmer relevant. Det är viktigt att förstå riskerna och de säkerhetsåtgärder som bör vidtas för att säkerställa en trygg och effektiv laddningsprocess.

 

Risker vid laddning av elbilar

Att få en elchock när man laddar en elbil är, som tidigare nämnt, extremt ovanligt tack vare de höga säkerhetsstandarder som både fordon och laddstationer uppfyller. Men det finns vissa situationer där risken kan öka:

  1. Felaktig eller skadad utrustning: Användning av skadad laddningsutrustning kan leda till farliga situationer. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera laddkablar och laddstationer för tecken på slitage eller skador.
  2. Användning i våta eller fuktiga förhållanden: Laddning under ogynnsamma väderförhållanden kan öka risken för elektriska faror. Vatten är en utmärkt ledare för elektricitet och kan orsaka kortslutning.
  3. Obehöriga reparationer eller modifieringar: Det är avgörande att endast kvalificerad personal hanterar reparationer eller ändringar av laddningsutrustningen för att undvika fel som kan leda till elchocker.
  4. Otillräcklig jordning: Korrekt jordning är en grundläggande säkerhetsaspekt för alla elektriska system, inklusive laddstationer.
  5. Elektriskt fel i bilen: Även med avancerade teknologier, kan elektriska fel uppstå i fordonet, vilket ökar risken för elchocker vid laddning.

  

Säkerhetsåtgärder vid laddning

 

För att säkerställa en trygg laddupplevelse finns det flera säkerhetsåtgärder som professionella organisationer som VCG, samt industriledare inom elbilssäkerhet, starkt rekommenderar:

1.Personskyddsautomat:Denna funktion är avgörande för att förhindra elolyckor. Moderna laddstationer och elbilar är utrustade med system som upptäcker anomalier och omedelbart avbryter strömförsörjningen.

2. Inbyggd jordfelsbrytare: Jordfelsbrytaren är en säkerhetsanordning som snabbt bryter strömmen om den upptäcker läckageströmmar, vilket är en vanlig orsak till elchocker.

3. Väderskydd: För att hantera olika klimatförhållanden är laddstationer designade för att vara motståndskraftiga mot regn, snö och extrem temperatur.

Gacia Jordfelsbrytare Typ A PR8NM 4P 30mA, 25-63A

4. Skydd mot överladdning och temperaturövervakning: För att förhindra överhettning och förlänga batteriets livslängd, har elbilar inbyggda system som reglerar laddningsprocessen.

5. Skydd mot fysisk skada:Robusta laddningskablar och kontakter är avgörande för att förhindra skador som kan leda till farliga situationer, såsom kortslutning och elchocker. 

Framförallt ska man ha professionella installatörer och elektriker som har utbildning inom de olika laddboxar för att garantera säkerheten. 

Utrustning är bra att vara certifierade från rätt plats som nedan:

Behöver du hjälp tryck nedan

Share on Facebook
Share on Linkdin

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

skriv här så hör vi av oss
OFFICES