fbpx

VCG ramavtal med 500 organisationer i sverige

Sinfra

Framsteg inom Elbilsladdning: Sinfra och Vehicle Charge Grids Innovativa Partnerskap

I takt med att elbilsrevolutionen tar fart i Sverige, spelar infrastruktur för laddstationer en allt viktigare roll. Sinfra, en ledande aktör inom infrastruktur för energi och kommunikation, har nyligen tecknat nya ramavtal med start från den 1 mars 2023 för att möta detta växande behov. Dessa avtal rör leverans av avancerade DC-laddstationer och tillhörande tjänster, vilket markerar ett viktigt steg i Sveriges övergång till grönare transportalternativ

  1. Avtalets Omfattning och Kategorier av Laddstationer

Det nya avtalet täcker en omfattande uppsättning laddstationer designade för DC-laddning, uppdelade i tre huvudkategorier för att möta olika behov:

  • LPC (Low Power Charger): Designade för stadsmiljöer och mindre anläggningar. Dessa laddare är idealiska för snabba toppningar av räckvidd under kortare stopp.
  • MPC (Medium Power Charger): Avsedda för kommersiella och offentliga miljöer, erbjuder de en bra balans mellan laddningstid och tillgänglighet.
  • HPC (High Power Charger):De mest kraftfulla laddarna, lämpliga för snabbladdningsstationer längs motorvägar och större transportnav.
2. Partnerskapet med Vehicle Charge Grid (VCG)

Sinfra har valt att samarbeta med VCG – Vehicle Charge Grid, en innovativ leverantör av laddinfrastruktur. VCG:s expertis och pålitliga teknologi gör dem till en ideal partner för att driva framtidens elbilsladdning. Detta partnerskap representerar en milstolpe för Sinfra, som nu kan erbjuda en komplett lösning för elbilsladdning över hela Sverige.

Behöver ni hjälpe med DC laddare också?

VI hjälper er med framtagning utav projekt ända fram till laddning.
3. Fördelar för Sveriges Elbilister och Miljö

Detta avtal med VCG innebär att över 500 organisationer och kommuner över hela Sverige kommer att ha tillgång till toppmodern laddinfrastruktur. Denna utveckling är inte bara en vinst för elbilsägare, som får tillgång till fler och snabbare laddmöjligheter, utan även för miljön. Genom att underlätta övergången till elbilar bidrar Sinfra och VCG till att minska koldioxidutsläppen och främja hållbara transportlösningar.

4. Tjänster och Support

Förutom leverans av laddstationer inkluderar avtalet även en rad tjänster som installation, integrerade betalningslösningar, samt service och underhåll. Dessa tjänster säkerställer att laddinfrastrukturen är tillförlitlig och användarvänlig, vilket är avgörande för att öka acceptansen och användningen av elbilar.

Avslutning

Sinfra och Vehicle Charge Grids samarbete är ett viktigt steg mot en mer hållbar och elektrifierad framtid för Sverige. Genom detta partnerskap levererar de inte bara avancerad laddinfrastruktur, utan bidrar också till en grönare och renare miljö. Med en bred uppsättning av laddlösningar som passar olika behov, är Sverige nu bättre rustat att möta framtidens utmaningar inom elbilstransport.

Behöver du hjälp tryck nedan

Share on Facebook
Share on Linkdin

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES