VCG ramavtal med 500 organisationer i sverige

Sinfra

Framsteg inom Elbilsladdning: Sinfra och Vehicle Charge Grids Innovativa Partnerskap

I takt med att elbilsrevolutionen tar fart i Sverige, spelar infrastruktur för laddstationer en allt viktigare roll. Sinfra, en ledande aktör inom infrastruktur för energi och kommunikation, har nyligen tecknat nya ramavtal med start från den 1 mars 2023 för att möta detta växande behov. Dessa avtal rör leverans av avancerade DC-laddstationer och tillhörande tjänster, vilket markerar ett viktigt steg i Sveriges övergång till grönare transportalternativ

  1. Avtalets Omfattning och Kategorier av Laddstationer

Det nya avtalet täcker en omfattande uppsättning laddstationer designade för DC-laddning, uppdelade i tre huvudkategorier för att möta olika behov:

  • LPC (Low Power Charger): Designade för stadsmiljöer och mindre anläggningar. Dessa laddare är idealiska för snabba toppningar av räckvidd under kortare stopp.
  • MPC (Medium Power Charger): Avsedda för kommersiella och offentliga miljöer, erbjuder de en bra balans mellan laddningstid och tillgänglighet.
  • HPC (High Power Charger):De mest kraftfulla laddarna, lämpliga för snabbladdningsstationer längs motorvägar och större transportnav.
2. Partnerskapet med Vehicle Charge Grid (VCG)

Sinfra har valt att samarbeta med VCG – Vehicle Charge Grid, en innovativ leverantör av laddinfrastruktur. VCG:s expertis och pålitliga teknologi gör dem till en ideal partner för att driva framtidens elbilsladdning. Detta partnerskap representerar en milstolpe för Sinfra, som nu kan erbjuda en komplett lösning för elbilsladdning över hela Sverige.

Behöver ni hjälpe med DC laddare också?

VI hjälper er med framtagning utav projekt ända fram till laddning.
3. Fördelar för Sveriges Elbilister och Miljö

Detta avtal med VCG innebär att över 500 organisationer och kommuner över hela Sverige kommer att ha tillgång till toppmodern laddinfrastruktur. Denna utveckling är inte bara en vinst för elbilsägare, som får tillgång till fler och snabbare laddmöjligheter, utan även för miljön. Genom att underlätta övergången till elbilar bidrar Sinfra och VCG till att minska koldioxidutsläppen och främja hållbara transportlösningar.

4. Tjänster och Support

Förutom leverans av laddstationer inkluderar avtalet även en rad tjänster som installation, integrerade betalningslösningar, samt service och underhåll. Dessa tjänster säkerställer att laddinfrastrukturen är tillförlitlig och användarvänlig, vilket är avgörande för att öka acceptansen och användningen av elbilar.

Avslutning

Sinfra och Vehicle Charge Grids samarbete är ett viktigt steg mot en mer hållbar och elektrifierad framtid för Sverige. Genom detta partnerskap levererar de inte bara avancerad laddinfrastruktur, utan bidrar också till en grönare och renare miljö. Med en bred uppsättning av laddlösningar som passar olika behov, är Sverige nu bättre rustat att möta framtidens utmaningar inom elbilstransport.

Behöver du hjälp tryck nedan

Share on Facebook
Share on Linkdin

Prenumerera

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
skriv här så hör vi av oss
OFFICES