fbpx

Positiva effekten av att Bygga den elektriska laddningsinfrastruktur

POSITIVA EFFEKTEN AV ATT BYGGA DEN ELEKTRISKA LADDNINGSINFRASTRUKTUR

Elbilsladdning hemma – En lösning som driver framtidens hållbara transport

Med det växande intresset för elbilar som ett miljövänligt alternativ till fossildrivna fordon, lyfts vikten av tillgänglig och effektiv laddinfrastruktur. Här spelar företag som VCG en avgörande roll i att erbjuda pålitliga laddlösningar som inte bara minskar koldioxidutsläpp och luftföroreningar men också underlättar en smidig övergång för bilägare från bensin och diesel till el.

Miljöfördelar med elbilar och effektiva laddstationer

Genom att tillhandahålla högpresterande laddningsmöjligheter för både hemmabruk och offentliga miljöer, stöder VCG en renare och mer hållbar transportinfrastruktur. Dessa laddstationer bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och de koldioxidutsläpp som är förknippade med traditionell bilkörning.

Kostnadsbesparingar som gör skillnad

Övergången till elbilar med effektiva laddlösningar innebär inte bara minskade utsläpp utan även signifikanta kostnadsbesparingar. El är ett billigare “bränsle” jämfört med bensin och diesel, och med effektiva laddstationer reduceras även de långsiktiga driftskostnaderna. Även initialkostnaderna för en laddbox och installationen blir snabbt en god investering tack vare de löpande besparingarna på bränslekostnader.

Bekvämlighet med moderna laddlösningar

Genom att installera en laddbox hemma, kan elbilsägare njuta av bekvämligheten att ladda sina fordon över natten, vilket eliminerar behovet av att planera resor efter var laddstationer finns. Detta minskar även belastningen på offentliga laddstationer och underlättar en mer effektiv användning av laddinfrastrukturen.

Ökat fastighetsvärde

En installation av en laddbox är inte bara praktisk utan kan även öka värdet på din fastighet. Detta är en attraktiv egenskap för potentiella köpare som ser värdet i att ha tillgång till egen laddinfrastruktur hemma.

Samhällsnytta och bredare laddinfrastruktur

Genom att underlätta utbyggnaden av en bredare laddinfrastruktur möjliggör VCG för fler att välja elbilar, vilket stödjer en hållbar utveckling och minskar vårt kollektiva koldioxidavtryck.

Genom att välja effektiva laddlösningar kan du som elbilsägare inte bara göra en insats för miljön och njuta av ökad bekvämlighet och ekonomisk besparing, utan du bidrar också till ett hållbarare samhälle. Låt oss tillsammans driva på den gröna omställningen och göra elbilsladdning tillgänglig för alla!

Dela gärna dina tankar och erfarenheter av elbilsladdning på LinkedIn och andra sociala medier!

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur du kan förbättra din laddinfrastruktur och ta steget fullt ut i den gröna omställningen!

Källor:

energiradgivningen
villaagarna
Etac och energi myndigheten 

Behöver du hjälp tryck nedan

Share on Facebook
Share on Linkdin

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES