fbpx

personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL)

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda den personliga identiteten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För ATBS-service är det viktigt att våra kunder och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Ändamålet för hantering.  Kunders person/företagsuppgifter är enbart till Offert/fakturering och planering utav städ. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).Vi använder inte era person/företagsuppgifter för andra ändamål om du inte har lämnat specifikt samtycke. Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns ett legitimt skäl.

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Du har självklart rätt att få din information raderad ur vårt register. Genom att skicka in uppgifter till oss, godkänner ni att vi får använda er data för det ändamål ni beskriver.

Rättelse av kunddata och tillbakadragande av samtycke. Rättelse sker genom kontakt med företaget. Felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter justeras inom 30 dagar. Kunden kan vid behov begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad. Detta sker inom 30 dagar kopia och skärmdump används som registerutdrag.

Rätt till radering. Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via post.

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se. Kontakt: [email protected]

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

skriv här så hör vi av oss
OFFICES