fbpx
Volttime bild svart långtifrån med ljus

Hemma är det vanligt att flera elektriska apparater används samtidigt. Om till exempel dammsugaren, spisen och tvättmaskin är igång samtidigt, så minskar mängden ström som är tillgänglig för att ladda elbilen genom laddboxen. Det är så enkelt.

Lastbalansering innebär att fastighetens totala elförbrukning begränsas till huvudsäkringens kapacitet, exempelvis 20 A. Detta innebär att du inte kan ladda din bil med mer ström än vad som är möjligt utan att överskrida huvudsäkringens gräns.

Lastbalansering rekommenderas när du har en huvudsäkring som är mindre än 32 A. Det är en bra idé att installera en lastbalanserare när du köper en laddbox för att snabba upp laddningen av din bil och skydda dina säkringar. Kom ihåg att ju större huvudsäkring du har, desto högre blir din abonnemangsavgift hos nätägaren. Därför är det oftast mer fördelaktigt att köpa en lastbalanserare än att betala en högre avgift varje år.

När man talar om lastbalansering finns det två huvudsakliga typer: statisk och dynamisk lastbalansering. Statisk lastbalansering är enklare och innebär att man bestämmer laddboxens maxeffekt genom att sätta en säkringsstorlek. Om flera laddstationer installeras kan statisk lastbalansering fördela den tillgängliga effekten mellan dem. Nackdelen med denna metod är att den inte tar hänsyn till andra elförbrukare i fastigheten. Det är där dynamisk lastbalansering kommer in.

Dynamisk lastbalansering tar hänsyn till hur mycket effekt som redan används av övriga elförbrukare i fastigheten och anpassar laddboxens effekt automatiskt för att undvika överbelastning av huvudsäkringen. Detta gör laddningen smidig och trygg för elbilsägaren.

Att ladda sin elbil med solceller är möjligt och när solcellerna producerar elektricitet används den direkt i hemmet. Samma sak gäller för laddning av bilen med laddboxen.

Dock kan det hända att solcellernas elproduktion inte räcker till för att helt ladda bilen, och i sådana fall måste köpt el användas. Vissa laddboxar på marknaden har funktioner som möjliggör schemaläggning av laddningen så att den sker när solcellerna producerar mest el. Att helt ladda bilen med egenproducerad el är ännu mer avancerat, men utvecklingen av laddboxarna går snabbt framåt med nya uppdateringar och funktioner som gör det möjligt och smidigt för elbilsägare att ladda på egenproducerad el.

Last balansering går att installera med hjälp utav Mjukvara och hårdvara 

Efter att man har testat flertal lastbalanserings enheter så rekommenderas det att man använder connect hårdvara som VCG erbjuder.

Connects USP är att den fungerar på vilken OCPP-laddare som helst, så du kan skapa en kluster med flera OEM-varumärken. 

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES