fbpx

Här är svaren på vanligaste frågorna som ställs (FAQ)

Var kopplas Laddboxen in?

Laddboxen kopplas vanligtvis direkt till hemmets elcentral med en dedikerad krets för att säkerställa optimal laddning och säkerhet.

Kan man ha Laddbox på 16A?

Ja, det går att ha en laddbox som är dimensionerad för 16A, men detta begränsar laddeffekten till lägre värden jämfört med boxar designade för högre strömstyrkor.

Hur lång tid tar det att installera en Laddbox?

Installationstiden varierar beroende på förutsättningarna på installationsplatsen men kan ofta genomföras inom 2-4 timmar av en kvalificerad elektriker.

Kan man ha två Laddboxar?

Ja, det är möjligt att installera flera laddboxar i ett hem, förutsatt att elsystemet kan hantera den ökade belastningen. Det kan kräva en uppgradering av hemmets elanslutning.

Kan man ladda en elbil i ett vanligt uttag?

Ja, det är tekniskt möjligt att ladda en elbil via ett vanligt 230V hushållsuttag, men det är långsammare och mindre säkert jämfört med att använda en dedikerad laddbox.

Vad kostar en Laddbox utan installation?

Priset på en laddbox utan installation kan variera stort beroende på modell och funktioner, från omkring 5 000 till 20 000 SEK eller mer.

Vad krävs för 11kW laddare?

För att installera en 11kW laddare krävs en 3-fas elanslutning med tillräcklig kapacitet, samt en laddbox som stödjer denna effekt.

Får man ha billaddare i garage?

Ja, det är tillåtet att installera en laddbox i ett garage, förutsatt att installationen uppfyller alla säkerhetskrav och är utförd av en behörig elektriker.

Måste Laddbox kopplas till elcentral?

Ja, för en säker och effektiv laddning bör en laddbox kopplas till hemmets elcentral med en dedikerad krets.

Får man ha Laddbox inomhus?

Ja, det går bra att installera en laddbox inomhus, till exempel i ett garage, så länge säkerhetsföreskrifter och installationskrav efterlevs.

Hur många Watt klarar en 10 ampere säkring?

En 10 ampere säkring klarar upp till 2300 Watt (W) i ett 230V system.

Hur många Watt klarar en 25 ampere säkring?

En 25 ampere säkring klarar upp till 5750 Watt (W) i ett 230V system.

Varför inte ladda elbil i vanligt uttag?

Att ladda i ett vanligt uttag är mindre effektivt och kan innebära en brandrisk om uttaget inte är avsett för den långvariga belastning som elbilsladdning medför.

Får man bidrag för Laddbox?

Ja, i många länder finns det statliga bidrag eller skattereduktioner för installation av laddboxar, men detaljerna varierar beroende på land och region.

Vad är skillnad på Laddbox och laddstolpe?

En laddbox är en enhet som installeras hemma eller på arbetsplatser för privat eller semiprivat bruk, medan en laddstolpe är en offentlig laddstation placerad på offentliga platser för allmän användning.

Vilken Laddbox är billigast?

Priset på laddboxar varierar beroende på funktioner och kapacitet. De enklaste modellerna utan avancerade funktioner tenderar att vara billigare.

Vilken Laddbox ska jag välja?

Valet av laddbox beror på dina specifika behov, såsom den effekt du behöver, om du föredrar smarta funktioner, och om du har tillgång till 3-fas el.

Kan man köpa Laddbox utan installation?

Ja, det går att köpa en laddbox utan installation, men det rekommenderas starkt att installationen utförs av en behörig elektriker.

Kan man ladda 22kW hemma?

Ja, om du har tillgång till 3-fas el och din laddbox samt elanslutning stöder 22kW, är det möjligt att ladda med denna effekt hemma.

När försvinner grön teknik?

“Grön teknik” som begrepp försvinner inte, men specifika bidrag eller subventioner kan ändras eller fasas ut över tid. Kontrollera aktuell information från relevanta myndigheter.

Måste man ha 3-fas för Laddbox?

Inte nödvändigtvis. Det finns laddboxar för både 1-fas och 3-fas. Men för högre laddningskapaciteter, som 11kW eller 22kW, krävs 3-fas el.

Varför ladda elbil till 80%?

Att ladda till 80% kan förlänga batteriets livslängd. Många elbilsbatterier mår bäst av att inte laddas till 100% vid varje tillfälle.

Hur många ampere är 11 kW?

För en 3-fasanslutning på 230V är 11 kW cirka 16 ampere per fas.

Vad krävs för en 22 kW laddare?

En 22 kW laddare kräver en 3-fas elanslutning med tillräcklig kapacitet och en laddbox som stöder denna effekt.

Vilka bilar har 22 kW Ombordladdare?

Vissa högpresterande eller premium elbilar är utrustade med 22 kW ombordladdare. Det är bäst att kontrollera specifikationerna för din specifika bilmodell.

Vad krävs för att koppla in Laddbox?

För installation av en laddbox krävs en lämplig elanslutning (1-fas eller 3-fas beroende på laddboxens krav), en dedikerad krets från elcentralen, och installation av en kvalificerad elektriker.

Vad för kabel till Laddbox?

Typen av kabel beror på laddboxens kapacitet och installationsavståndet. Vanligtvis används en tjockare kabel för högre kapacitet och längre avstånd för att minimera förluster.

Varför separat jordfelsbrytare Laddbox?

En separat jordfelsbrytare för laddboxen ökar säkerheten genom att snabbt bryta strömmen vid fel, vilket minskar risken för elbrand och elektriska stötar.

Vad ska man tänka på när man köper Laddbox?

Viktiga överväganden inkluderar laddboxens kapacitet, om du behöver smarta funktioner som schemaläggning eller fjärrstyrning, kompatibilitet med din bil, samt eventuella framtida behov.

Hur mycket Watt klarar en 16A säkring?

En 16A säkring i ett 230V system klarar upp till 3680 Watt.

Hur mycket ström drar en Laddbox?

Strömförbrukningen beror på laddboxens inställda laddkapacitet och den faktiska belastningen när en bil laddas. Det kan variera från några få ampere upp till 32

A eller mer för kraftigare boxar.

Kan man ladda en elbil med 220 volt?

Ja, elbilar kan laddas med 220V (eller närmare bestämt det standardiserade 230V nätspänningen), men det är effektivare och säkrare med en dedikerad laddbox.

Hur länge kan en elbil stå utan att ladda ur?

Det beror på bilmodellen och batteriets tillstånd, men en elbil kan vanligtvis stå parkerad och oanvänd i flera veckor till månader utan signifikant urladdning.

Hur mycket kostar det att köra en mil med elbil?

Kostnaden varierar beroende på elpriset och bilens effektivitet, men är generellt lägre än kostnaden för att köra en mil med en bensin- eller dieseldriven bil.

Vilka är de bästa Laddboxen?

“Bästa” laddbox beror på individuella behov och preferenser, inklusive laddkapacitet, funktioner, och pris. Det är rekommenderat att jämföra olika modeller och läsa recensioner.

Vilken Laddbox är stoppad?

Information om specifika laddboxar som har stoppats eller återkallats på grund av säkerhetsproblem eller andra orsaker bör kontrolleras hos tillverkaren eller relevanta myndigheter.

Vilken lastbalanserare är bäst?

Valet av lastbalanserare beror på ditt elsystem och behov. Det är viktigt att välja en enhet som är kompatibel med din laddbox och som kan hantera den förväntade belastningen effektivt.

Måste man ha jordfelsbrytare till billaddare?

Ja, en jordfelsbrytare är nödvändig för att öka säkerheten och förhindra elektriska stötar eller elbrand vid fel.

Vilka Laddboxar förbjuds?

Specifik information om förbjudna laddboxar bör kontrolleras hos lokala myndigheter eller standardiseringsorgan, då detta kan variera beroende på land och region.

Hur grova kablar till Laddbox?

Kabelns tjocklek bör anpassas till laddboxens kapacitet och installationsavståndet för att säkerställa effektiv och säker överföring av el. En elektriker kan ge råd baserat på specifika förhållanden.

Vad händer med Easee Laddbox?

För den senaste informationen om specifika märken som Easee, inklusive uppdateringar, produktutveckling eller återkallelser, besök tillverkarens officiella webbplats eller kontakta dem direkt.

Kan man ladda elbil i 3-fas uttag?

Ja, om du har en lämplig adapter och din elbil stöder 3-fas laddning, kan du ladda din elbil via ett 3-fasuttag.

Är det farligt att ladda elbil i vanligt eluttag?

Att ladda från ett vanligt hushållsuttag kan öka risken för överhettning och elbrand om uttaget inte är avsett för den kontinuerliga belastningen. Användning av en dedikerad laddbox rekommenderas för säkerhet.

Hur vet jag om jag har 1 fas eller 3-fas?

Detta kan oftast ses på din elräkning, i din elcentral, eller genom att fråga din energileverantör.

Är alla spisar 3-fas?

Nej, inte alla spisar kräver 3-fas. Det finns spisar som är designade för 1-fas, särskilt i äldre eller mindre bostäder.

Måste man ha 3-fas till spis?

Det beror på spisens krav. Kraft

igare spisar, särskilt de som är avsedda för större hushåll eller professionellt bruk, kan kräva 3-fas för att hantera den högre effekten.

Får man ladda elbil i vanligt uttag?

Tekniskt sett ja, men det rekommenderas inte på grund av säkerhetsrisker och ineffektivitet jämfört med att använda en dedikerad laddbox.

Vilken Laddbox är bäst?

Den “bästa” laddboxen varierar beroende på dina specifika behov, din bil, och dina laddningsvanor. Det är viktigt att jämföra olika alternativ och överväga faktorer som kapacitet, funktioner och pris.

Är det värt att installera Laddbox?

Ja, för de flesta elbilsägare är det värt att installera en laddbox för ökad laddningshastighet, bekvämlighet och säkerhet jämfört med att ladda via ett vanligt hushållsuttag.

Var kopplar man in Laddbox?

En laddbox kopplas in till hemmets elcentral med en dedikerad krets. Installationen bör göras av en behörig elektriker för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

Hur många kW kan man ladda hemma?

Det beror på ditt hemmas elanslutning och den laddbox du väljer. Vanliga heminstallationer tillåter laddning upp till 11 kW eller 22 kW med 3-fas el.

Vad kostar det att ladda en elbil 1 timme?

Kostnaden för att ladda en elbil per timme beror på din lokala eltaxa och elbilens laddningskapacitet. Generellt är det billigare än motsvarande kostnad för bensin eller diesel per kilometer.

Måste man ha jordfelsbrytare till Elbilsladdare?

Ja, en jordfelsbrytare är nödvändig för att öka säkerheten vid laddning av elbilar, för att skydda mot elektriska stötar och minska risken för elbrand.

Hur mycket kostar det att installera en laddstation hemma?

Kostnaden för installation av en hemmaladdstation varierar beroende på laddboxens typ, installationsplatsens förutsättningar och eventuella behov av uppgraderingar av hemmets elsystem. Priset kan variera från några tusen till över 20 000 SEK.

Måste man ha lastbalansering på Laddbox?

Lastbalansering rekommenderas för att optimera användningen av hemmets tillgängliga elkapacitet och förhindra överbelastning av elnätet, särskilt om flera enheter används samtidigt.

Var kan man ladda elbil gratis?

Gratis laddstationer finns ofta vid köpcentrum, vissa arbetsplatser, och offentliga byggnader. Tillgängligheten kan variera beroende på plats.

Kan man ladda elbil över natten?

Ja, det är vanligt och rekommenderat att ladda elbilen över natten hemma, då det utnyttjar perioder med lägre elpriser och bilen är redo att användas nästa dag.

Vad kostar en lastbalansering?

Kostnaden för en lastbalansering kan variera beroende på systemets komplexitet och installationskrav, men generellt kan det handla om allt från några tusen till över 10 000 SEK.

Vad händer om man inte har lastbalansering?

Utan lastbalansering kan hemmets elsystem riskera att överbelastas, vilket kan leda till att säkringar går eller i värsta fall skada på elsystemet.

Hur vet man om man behöver lastbalansering?

Om du planerar att installera en högeff

ektiv laddbox eller har flera enheter som drar mycket ström samtidigt hemma, kan det vara klokt att överväga lastbalansering. En behörig elektriker kan ge råd baserat på ditt hemmas elsystem.

Måste man ladda elbil varje dag?

Det beror på ditt dagliga körbehov. Många väljer att ladda sin elbil varje natt för att alltid ha full laddning, men det är inte nödvändigt om du kör kortare sträckor.

Kan man installera Laddbox själv?

Även om det tekniskt sett är möjligt för någon med rätt kunskap och erfarenhet, rekommenderas det starkt att anlita en behörig elektriker för att säkerställa korrekt och säker installation.

Kan man flytta en Laddbox?

Ja, en laddbox kan flyttas, men det bör göras av en behörig elektriker för att säkerställa att den nya installationen är säker och uppfyller alla krav.

Hur lång laddkabel kan man ha?

För att minimera förluster och säkerställa effektiv laddning bör laddkabeln inte vara onödigt lång. Vanligtvis är kablar på upp till 7-8 meter tillräckliga för de flesta behov.

Vad ingår i installation av Laddbox?

Installationen inkluderar normalt montering av laddboxen, dragning av el till installationsplatsen, installation av dedikerad krets och jordfelsbrytare i elcentralen, samt konfiguration och testning av laddboxen.

Måste man ha Laddbox till plug in hybrid?

Det är inte ett måste, men en laddbox rekommenderas för snabbare och säkrare laddning jämfört med att använda ett vanligt hushållsuttag.

Med den här sammanställningen har du en omfattande översikt över de vanligaste frågorna och svaren kring laddboxar och elbilar.

support

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES