fbpx

Flöde Standardinstallation laddbox

 • 1

  VCG tar emot beställning.

 • 2

  Order bekräftas.

 • 3

  Installations underlag inskickas till VCG av kund.

 • 4

  Installatören ringer kund för att boka in installationstid..

 • 5

  Installation utförs på överenskommet datum.

 • 6

  VCG sammanställer och skickar möjlig slutfakturan till kund för extra arbete.

 • 7

  VCG skickar in underlag till skatteverket för bidrag.

Avvikelser

Får vi ej tag i kund via telefon mailar vi ut frågeställning. Behöver slutkund ändra tid för installationen efter bokning så kan kunden kontakta oss direkt för att boka upp ett nytt installationsdatum.

Standardinstallation Prislista

Alla priser inklusive moms

Standardinstallation

Fasbelastning och elektrisk installation dimensionerad för 11 kW vid 16 A
(3-fas) Montering av laddbox på vägg (*Enbart montering)
Montering av 16 A personskyddsautomat
Kabel 10 meter, mellan laddbox och elcentral
Väggenomföring i Gips, Trä, Tegel & Lättbetong (1 st)
Framkörning

Pris efter grön teknik avdrag

Pris 3949 kr

Byte av laddbox

Nedmontering av befintlig box
Montering av ny laddbox på befintlig plats
Framkörning max 40 km ToR
* All materialkostnad tillkommer

Pris efter grön teknik avdrag

Pris 2649 kr

Serviceärende

Felsökning
Byte av kretskort
Byte av PSA
Installation av lastbalansering i efterhand
* Minimumdebitering 2200:-. All materialkostnad tillkommer

Pris efter grön teknik avdrag

Pris efter ROT avdrag

Pris 975 kr / h

Prislista Tilläggsarbeten

*Alla priser är efter grön teknik avdrag
Beskrivning
Enhet
Pris
Tillkommande kabeldragning 5G 2,5mm2 Kabeldragning utöver 10 m
Ersättning per meter extra utöver 10 m
Per m
145 kr
Utökat till kabel 5G 6mm2 22kW kabel
0-10 m
Per st
450 kr
Tillkommande kabel 5G 6mm2 22kw kabel
Ersättning per meter extra utöver 10 m
Per m
175 kr
Tillkommande kabeldragning MBUS Kabeldragning av MBUS
Ersättning per meter
Per m
80 kr
Extra håltagning I gips och trä
En håltagning ingår i standardinstallation ersättning per extra håltagning
Per st
170 kr
Extra håltagning I betong och tegel
En håltagning ingår i standardinstallation ersättning per extra håltagning
Per st
300 kr
Montering av kabelskydd På vägg - 16 mm
Inklusive kabelskydd Avser 16 mm
Per m
140 kr
Montering av kabelskydd På vägg - 22 mm
Inklusive kabelskydd Avser 22 mm
Per m
170 kr
Markförläggning av kabel I befintligt rör
Kunden gräver diket Kunden lägger tomrör 60mm med dragtråd
Per m
45 kr
Uppsäkring I samband med installation
Anmälan till lokalt elnätsbolag Bottenplatta Säkring
Per st
1360 kr
Normkapsling 4 modul - IP30 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
4 moduler kapsling IP30 Inomhus
Per st
700 kr
Normkapsling 8 modul - IP30 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
8 moduler kapsling IP30 Inomhus
Per st
800 kr
Normkapsling 4 modul - IP65 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
4 moduler kapsling IP65 Utomhus
Per st
850 kr
Normkapsling 8 modul - IP65 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
8 moduler kapsling IP65 Utomhus
Per st
900 kr
Normkapsling 12 modul - IP30 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
12 moduler kapsling IP30 Inomhus
Per st
1000 kr
Normkapsling 12 modul - IP65 För inkoppling av PSA eller JFB+3-pol 16A
12 moduler kapsling IP65 Utomhus
Per st
1050 kr
Installation AMP Guard
Installation av lastbalanserare
Per st
1050 kr
Installation Enegic
Installation av lastbalanserare
Per st
850 kr
Installation lastbalansering Med kabel till laddbox
Installation av lastbalanserare
Per st
850 kr
Installation lastbalansering Port till mätartavla
Installation av lastbalanserare Enkel koppling till port i mätartavla
Per st
250 kr
3-pol 16A säkring Vid komplettering med en 3-pol säkring
Installation av lastbalanserare Kommunikationskabel till laddbox
Per st
325 kr
3-pol 32A säkring Vid komplettering med en 3-pol säkring
Dvärgbrytare C-kar 32A 3-pol 6kA
Per st
495 kr
Personskyddsbrytare 16A-25A
Installation av PSA
Per st
800 kr
Personskyddsbrytare 32A
Installation av PSA
Per st
1400 kr
Jordfelsbrytare 25A Vid komplettering med JFB för upp till 17,3kW laddning
Jordfelsbrytare 25A 4-pol typ A 30mA
Per st
850 kr
Jordfelsbrytare 40A Vid komplettering med JFB för upp till 22kW laddning
Jordfelsbrytare 40A 4-pol typ A 30mA
Per st
1650 kr
Körersättning För körning utöver 80 km
Upp till 80 km ingår i standardinstallation
Per km
10 kr
Extra timmar
Timkostnad utöver standardinstallation
Per h
675 kr

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

 • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
 • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
 • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
 • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES