fbpx

5 tekniska innovationer

illustration combining all electric vehicle charging innovations

5 tekniska innovationerna som förändrar hur vi laddar våra elbilar

 

1. Trådlös laddning

Trådlös laddning, eller induktiv laddning, är en teknik som möjliggör överföring av elektrisk energi mellan två föremål utan fysisk kontakt genom elektromagnetisk induktion. För elbilar innebär det att bilen kan laddas genom att parkeras över en laddningsplatta i marken eller golvet som innehåller en spole. Denna spole skapar ett varierande magnetfält som inducerar en ström i en motsvarande spole i bilens chassi, vilket i sin tur laddar batteriet.

Fördelarna med trådlös laddning är bekvämligheten att slippa koppla in och ur laddkablar, samt att det inte finns några exponerade elektriska kontakter som kan orsaka elchocker eller kortslutningar. Nackdelarna är lägre effektivitet jämfört med kabelanslutning på grund av energiförluster i luftgapet, samt högre initialkostnader för utrustningen.

2. Snabbladdning

Snabbladdning, eller snabbladdare, använder betydligt högre laddningseffekter än vanliga laddboxar för hemmaladdning, ofta över 100 kW. Detta gör att elbilsbatterier kan laddas från 20% till 80% på bara 20-30 minuter. De senaste snabbladdarna kan till och med leverera över 300 kW effekt för ännu snabbare laddningstider.

Snabbladdning är särskilt användbar för längre resor med elbil, då den korta laddningstiden minimerar stoppen. Nackdelen är att den höga effekten orsakar mer slitage på batteriet och att infrastrukturen för snabbladdning fortfarande är begränsad jämfört med vanliga laddstationer.

3. Laddrobotar

Laddrobotar är autonoma robotar som automatiskt kopplar in och ur laddkabeln till elbilen vid en laddstation. De använder kameror och sensorer för att lokalisera och docka med bilens ladduttag, utan manuell hantering från föraren.

Fördelarna med laddrobotar är ökad bekvämlighet och tidsbesparingar, samt minskad risk för skador på ladduttaget från felaktig hantering. Nackdelarna kan vara högre initialkostnader och underhållsbehov för robotarna jämfört med manuell laddning.

Laddrobortar

 

 

4. Batteribytesstationer

Batteribytesstationer erbjuder ett alternativ till laddning genom att istället byta ut elbilens urladdade batteri mot ett fulladdat på bara några minuter. Bilen körs in i en automatisk bytesstation där robotar lossar det tomma batteriet och installerar ett nyladdat.

Fördelen är den extremt korta “laddningstiden” på några minuter, vilket är mycket snabbare än även snabbladdning. Nackdelarna är de höga kostnaderna för stationerna och logistiken kring batterihanteringen, samt att bilen måste vara specialkonstruerad för snabbt batteribyte.

 

5. Dynamisk laddning

Dynamisk laddning, även kallad laddning under färd, innebär att elbilen laddas trådlöst medan den kör över speciella laddningssträckor i vägen. Detta sker genom spolar eller laddningsrälser inbyggda i vägbanan som överför ström induktivt till en mottagare under bilen.

Fördelen är att elbilens räckvidd i praktiken blir obegränsad längs sådana laddningssträckor, utan behov av stopp för laddning. Nackdelarna är de enorma infrastrukturkostnaderna för att bygga in laddningssystemen i vägar och motorvägar, samt effektivitetsförluster vid den trådlösa överföringen.

 

Dessa fem innovationer bidrar alla till att göra laddningen av elbilar smidigare, snabbare och mer användarvänlig. Även om vissa tekniker fortfarande är på forsknings- eller pilotstadie, kommer de sannolikt att spela en viktig roll i framtidens laddinfrastruktur och underlätta övergången till elektrisk mobilitet. Utmaningarna kvarstår dock gällande kostnader, effektivitet och utbyggnad av laddinfrastrukturen i stor skala.

Källor:

[1] volvocar
[2] Mittunversitet
[3] Vinova
[4] Etour och energimyndigheten

Behöver du hjälp tryck nedan

Share on Facebook
Share on Linkdin

Kompetensportalen

Vid köp av laddstationer med installation, kan du dra nytta av grönteknikavdraget, en skattereduktion som erbjuds av Skatteverket. Observera att alla tilläggsprodukter eller -tjänster som beställs i samband med installationen kommer att debiteras till 50 % av deras ordinarie pris, tack vare detta avdrag.

En standardinstallation av laddbox för elbilar är vanligtvis dimensionerad för en laddeffekt på 11 kW. Det innebär att kabeldragningen från elcentralen till laddboxen och säkringen är anpassade för att hantera upp till 11 kW.

Genom att uppgradera din installation till 22 kW förbereder du för framtiden, vilket gör det möjligt för dig att utnyttja upp till 22 kW laddeffekt. Även om din nuvarande bil kanske inte stöder 22 kW laddning, är chansen stor att din nästa bil gör det. Med teknikutvecklingen inom elbilssektorn ökar både laddeffekt och batterikapacitet ständigt, så det är ett smart drag att tänka framåt.

Vår rekommendation:
För att dra full nytta av en laddbox som stödjer 22 kW, bör hela installationen göras med detta i åtanke. Genom att uppgradera installationen i samband med att laddboxen installeras, kan du spara pengar eftersom 50% av kostnaden kan täckas av det gröna avdraget. Att vänta med uppgraderingen kan innebära större kostnader och komplikationer eftersom det gröna avdraget inte längre är tillämpligt.

Skillnaden i laddeffekt:
Att välja mellan olika laddeffekter påverkar hur snabbt ditt fordon laddas. Här är några exempel på hur olika inställningar påverkar laddtiden:

  • Med 1-fas 16A (3,7 kW) laddas bilen ungefär med 2 mil per timme.
  • Väljer du 1-fas 32A (7,4 kW) ökar det till ungefär 3 mil per timme.
  • En installation med 3-fas 16A (11 kW) möjliggör laddning med cirka 5 mil per timme.
  • Med 3-fas 32A (22 kW) kan du ladda upp till 11 mil per timme.

 

Att uppgradera till 22 kW är alltså en investering i framtiden, som säkerställer att din laddinfrastruktur håller jämna steg med utvecklingen och möjliggör snabbare laddning.

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder 20% för all laddning som sker på vår APP.

Lastbalansering förklaras som en metod som optimerar elbilsladdningen genom att justera laddningseffekten baserat på hushållets aktuella elförbrukning. Detta innebär att om huset använder mycket ström, reduceras strömmen till laddboxen för att undvika att huvudsäkringen överbelastas. Genom detta säkerställs att både hushållets behov och elbilens laddning hanteras effektivt utan att riskera elsystemet.

Fördelarna med lastbalansering inkluderar skydd för huvudsäkringen, enklare hantering av elbilsägande och undvikande av dyrare elabonnemang. Istället för att behöva manuellt planera din elbils laddning för att undvika hög totalförbrukning eller uppgradera din huvudsäkring – vilket kan medföra högre abonnemangskostnader – låter lastbalansering dig ladda din bil bekymmersfritt närhelst det passar dig, med den tillgängliga strömmen.

Att inkludera lastbalansering i ditt laddningssystem rekommenderas starkt för att förenkla din elbilsladdning och potentiellt spara pengar genom att undvika onödiga uppgraderingar av din huvudsäkring.

Laddabonnemang

Med laddabonnomang du betalar 2416 SEK per år vilket innebär 200 SEK per månad.

Vi erbjuder pris för 3,5 sek per kW på alla VCG stationer

skriv här så hör vi av oss
OFFICES